Grad Grubišno Polje je prijavio dva projekta prekogranične suradnje!

Grad Grubišno Polje je prijavio dva projekta prekogranične suradnje! Na objavljeni natječaj Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. prijavljena su dva projekta prekogranične suradnje. Partneri: Grad Grubišno Polje (vodeći partner), Opština Herceg Novi, Općina Maglaj Ukupna vrijednost projekta 1.574.845 EUR Projektnim prijedlogom je predviđena rekonstrukcija glavnog trga u Grubišnom Polju, održavanje edukacija…