Grad Grubišno Polje svoj gospodarski razvoj temelji na poduzetništvu i poduzetničkoj zoni, koja je osnovana 2002. i nakon toga se u dva navrata proširivala, tada još na Zonu II malog i srednjeg poduzetništva i Zonu III malog i srednjeg poduzetništva.Budući da se sve tri Zone vežu jedna na drugu, tako da čine jednu cjelinu, iste su 2017. godine spojene u jednu Zonu malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje (skraćeno: Zona MSP Grubišno Polje) koja je površine 72 ha.

Lokalni poticaji za investitore u Zone MSP Grubišno Polje

  • Opremljena Zona sa cestom, komunalnom i energetskom infrastrukturom,
  • 100% oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa,
  • uz parcelu kupac dobiva i dio angažirane snage priključka na električnu energiju od 0,0025 kW/m2 (ili u protuvrijednosti 3,38 kn/m2), ali maksimalno do 60 kW (ili u protuvrijednosti 81.000,00 kn),
  • stalna pomoć djelatnika Grada Grubišnoga Polja i Razvojne agencije AGRO pri izradi razvojnih projekata i edukaciji poduzetnika,
  • u suradnji sa Srednjom školom Bartola Kašića aktivno sudjelujemo u stručnom osposobljavanju kadrova i njihovoj prekvalifikaciji za potrebe gospodarstva,
  • Niska cijena građevinskog zemljišta – nakon ispunjenja ugovornih uvjeta 2 kn/m2.

Cijene zemljišta određuju se sukladno tržnoj procjeni vrijednosti pojedine nekretnine. Sa kupcem se prvo zaključuje predugovor kojim se regulira pravo građenja gdje isti uplaćuje 5% iznosa kupoprodajne cijene. Po završetku investicije (realizacije poslovnog plana) kupac (investitor) uplaćuje preostali iznos kupoprodajne cijene i sklapa se kupoprodajni ugovor. Odmah nakon toga, ukoliko se radi o investiciji u proizvodnoj djelatnosti, kupac (investitor) dobiva potporu Grada Grubišnoga Polja za svoju investiciju u visini od 95% kupoprodajne cijene zemljišta.

Dostupnost energenata u Zoni

Plin: 2.600 m3/h

Električna energija: 2.000 kW

Voda

Odvodnja sa pročistačem

Telefon i internet

Pristupna cesta

Slobodno 14 parcela - ukupno 400.000 m2

Zona MSP Grubišno Polje

Položaj Zone MSP Grubišno Polje

Smještena uz županijsku cestu Ž-3094,

Grubišno Polje – Veliki Grđevac

 

Udaljenost prometne infrastrukture:

Državna cesta: Terezino Polje – Stara Gradiška D5, 1 km

Autocesta: Kutina A3, 45 km

Željeznica: Virovitica, 28 km

Morska luka: Rijeka, 288 km

Zračna luka: Pleso, 126 km

Poduzetnici koji posluju u Zoni MSP

Primatehničar d.o.o. – metalna proizvodnja

Zagrebpetrol d.o.o. – zbrinjavanje otpada

Ceste d.o.o. – asfaltna baza

Energopelet d.o.o. – ogrjevno drvo

Komunalac d.o.o. – komunalne djelatnosti

Vodovod d.o.o. – vodovod i odvodnja

Energostatik d.o.o. – proizvodnja električne 5MW i toplinske 10 MW energije

Biokor d.o.o. – proizvodnja električne 1 MW i toplinske 2 MW energije

Royal – obrt za oblikovanje kamena, klesarstvo i izradu betonske galanterije

Energija invest d.o.o. – proizvodnja električne energije 0,5 MW i 1 MW toplinske

Dokumenti

Kontakt

Grad Grubišno Polje

Trg bana Josipa Jelačića 14

3290 Grubišno Polje

Telefon: +385 (43) 448 201

Faks: +385 (43) 485 496

E-mail: gospodarstvo1@grubisnopolje.hr

razvojna agencija AGRO

Razvojna agencija AGRO

Ul. Ivana Nepomuka Jemeršića 37B

43290 Grubišno Polje

Telefon: +385 43 247 727

E-mail: info@ra-agro.hr