natječaj za poljoprivrednike

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2023. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE 1 RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Cilj ovoga Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju…

Grad Grubišno Polje je prijavio dva projekta prekogranične suradnje!

Grad Grubišno Polje je prijavio dva projekta prekogranične suradnje! Na objavljeni natječaj Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. prijavljena su dva projekta prekogranične suradnje. Partneri: Grad Grubišno Polje (vodeći partner), Opština Herceg Novi, Općina Maglaj Ukupna vrijednost projekta 1.574.845 EUR Projektnim prijedlogom je predviđena rekonstrukcija glavnog trga u Grubišnom Polju, održavanje edukacija…

RADIONICA: e-Poslovanje na pravilan i siguran način

U četvrtak 13. srpnja s početkom u 13 sati održat će se radionica za male i srednje poduzetnike na temu e-Poslovanja. Kroz predavanje poduzetnici će dobiti informacije o slijedećim temama: 1.Što je e-Poslovanje ? (do 20 minuta) 2. Pravilan rad na računalu (do 10 min) 3. Redovito održavanje računala (do 10 min) 4. Sigurnost rada…

JAVNI POZIV za podizanje kvalitete pružatelja usluga smještaja s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu

JAVNI POZIV za podizanje kvalitete pružatelja usluga smještaja s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu 1. Uvjeti sufinanciranja Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini iznosi 86.500,00 eura.Maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 eura. Porez na dodanu vrijednost, te sve ostale…

JAVNA TRIBINA – Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora Papuk za razdoblje 2023. – 2027.

JAVNA TRIBINA – Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora Papuk za razdoblje 2023. – 2027. U četvrtak 15.6.2023. s početkom u 15:00 sati, održat će se Javna tribina vezana uz izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk za razdoblje 2023.-2027. Rasprava će se održati u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru na adresi Ivana Nepomuka Jemeršića 37D u Grubišnom Polju.…

RADIONICA: Razgovor koji kupuje

RADIONICA: Razgovor koji kupuje – izgradnja uspješnih poslovnih odnosa U srijedu 7. lipnja s početkom u 10 sati održat će se radionica za male i srednje poduzetnike na temu izgradnje uspješnih poslovnih odnosa. Predavanje će održati Kristijan Sedak, doktor komunikacijskih znanosti iz tvrtke “Umjetnost komunikacije”. Kroz predavanje poduzetnici će naučiti izgraditi uspješniji poslovni odnos te…

Natječaj za izbor ravnatelja/ice

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 21. Statuta Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada („Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja“ br. 5/19, 5/20, 7/21) te Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije AGRO (KLASA: 030-08/23-01/06,…

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE MJERA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2023. GODINU

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE MJERA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2023. GODINU Gradsko Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja objavilo je danas danas 24. svibnja 2023. godine, Javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu. Riječ je…

Digitalni marketing

RADIONICA: Digitalni marketing na društvenim mrežama

RADIONICA: Digitalni marketing na društvenim mrežama U četvrtak 25. svibnja s početkom u 12 sati održat će se radionica za male i srednje poduzetnike na temu digitalni marketing na društvenim mrežama. Kroz dvosatno predavanje mlade marketinške agencije upoznat će te se sa primjerima iz prakse i načinom kako preko društvenih mreža povećati svoju prodaju i…