Usluge Razvojne agencije AGRO

Privatni sektor

Usluge namijenjene poduzetnicima i poljoprivrednicima.
 • null

  Pronalazak izvora financiranja

 • null

  Izrada projektne prijave

 • null

  Izrada poslovnog plana

 • null

  Izrada poslovnog plana za samozapošljavanje

 • null

  Pomoć sa HAMAG BICRO zajmovima

 • null

  Izrada marketing plana

 • null

  Najam konferencijske dvorane

Javni sektor

Usluge namijenjene gradu i javnim ustanovama.
 • null

  Razrada projektnih ideja

 • null

  Pronalazak izvora financiranja

 • null

  Izrada projektne prijave

 • null

  Izrada Studija izvodljivosti i Analiza troškova i koristi

 • null

  Provedba projekta i izvještavanje

 • null

  Savjetovanje o provedbi projekta

 • null

  Izrada strateških dokumenata

Neprofitni sektor

Usluge namijenjene poduzetnicima i poljoprivrednicima.
 • null

  Razrada projektne ideje

 • null

  Pronalazak izvora financiranja

 • null

  Izrada projektne prijave

 • null

  Pomoć u provedbi projekta

Otvoreni natječaji

Što znači priprema projekta?

To je proces u kojemu se problem ili potreba za nečim pretvara u konkretne aktivnosti koje treba provesti da bi se riješile. Da bi se osigurala sredstva iz fondova potrebno je opravdati aktivnosti kroz niz dokumenata koje moramo izraditi.

Proces izgleda ovako:

null

Pretvaranje potrebe/problem u projektnu ideju

Definiranje aktivnosti koje će riješiti potrebu/problem.
null

Pronalazak izvora financiranja

Pronalazak Javnog poziva kroz koji se može financirati ideja, a prijavitelj je prihvatljiv.
null

Prikupljanje dokumentacije

Izrada građevinske dokumentacije, dozvola, ponuda i sl.
null

Izrada projektnih obrazaca, Studije i proračuna

Razrada projekta do najsitnijih detalja i njezina financijska isplativost.
null

Prijava projekta na otvoreni Javni poziv

Poštujući rokove i uvjete projekt se prijavljuje te se prolazi proces evaluacije, nadopuna i odobrenja projekta.
null

Provedba projekta

Kada je projekt odobren potpisuje se Ugovor o bespovratnim sredstvima koji definira stroga pravila provedbe.

Što znači provedba projekta?

null

Izrada plana nabave

Troškovi se grupiraju u skupove nabava prema Zakonu o javnoj nabavi.
null

Provedba postupaka nabave

Priprema se Dokumentacija o nabavi (troškovnici, uvjeti, kriterij) i objavljuje se postupak definiran Zakonom o javnoj nabavi.
null

Ugovaranje izvođača

Nakon završetka postupka JN ugovara se izvođač koji mora provesti radove ili isporučiti usluge i proizvode.
null

Provedba aktivnosti

Aktivnosti se provode prema dokumentaciji iz prijave projekta te moraju ostvariti definirane rezultate.
null

Izvještavanje

Tijekom provedbe potrebno je slati izvještaje kontrolnom tijelu, najčešće svaka tri mjeseca, koje provodi stroge kontrole.
null

Rezultat = početna ideja

Provedbom aktivnosti ostvarili su se rezultati te riješio prvotni problem/potreba.

Ukoliko ste zainteresirani za usluge Razvojne agencije AGRO kontaktirajte nas.