Grubišno Polje

Javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja objavilo je danas 23. ožujka 2021., Javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela…