poduzetnički inkubator Grubišno Polje

Mjere HZZ-a: Poticaji za samozapošljavanje do 100.000 kuna

Mjere HZZ-a: Poticaji za samozapošljavanje do 100.000 kuna Potpora za samozapošljavanje – Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova otvaranja i rada poslovnog subjekta. Potpora se dodjeljuje osobama koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i razradile poduzetničku ideju. Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih…