Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Lokalna akcijska grupa “Bilogora-Papuk” objavila je 12.12.2022. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“. Obuhvat LAG područja (JLS): Općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar…