Objavljen natječaj “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”

Objavljen natječaj “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada” Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku…